Dades de l’estació meteorològica del Monestir de Montserrat (Agost 2020)

Resum de les dades meteorològiques corresponents al mes d’agost del 2020 de l’Estació meteorològica del Monestir de Montserrat.

Xavier CaballeDades de l’estació meteorològica del Monestir de Montserrat (Agost 2020)