Resum de les dades meteorològiques a Montserrat (any 2021)

Resum de les dades meteorològiques de l’any 2021 de l’Estació meteorològica del Monestir de Montserrat.

Abadia de MontserratResum de les dades meteorològiques a Montserrat (any 2021)