Scroll Top

Les Trobades: formació intensiva en el ministeri de l’animació del cant en la litúrgia

La ponència d’enguany la impartiran M. Teresa Gamisans i Pau Prades, amb el títol El diumenge: anunci i cant de la Paraula

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat, adreçades a laics i laiques, religiosos i religioses i seminaristes, constitueixen una ocasió per a formar-se en el ministeri de l’animació del cant en la litúrgia, com a servei a les assemblees dominicals en les parròquies a les quals pertanyen i serveixen. El ministeri de l’animador és un servei i alhora un compromís per a envigorir la vida litúrgica en les comunitats parroquials. El cant litúrgic ben interpretat ajuda a viure de manera aprofundida i conscient el gran tresor de la litúrgia, veritable aliment de fe, eix vertebrador i dinamitzador de la vida cristiana de les comunitats del nostre temps i les nostres diòcesis. El P. Gregori Estrada n’era conscient, de la importància de la formació de l’animador, i per això va fundar, fa gairebé 50 anys, les Trobades de Montserrat.

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat són un espai per compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. Se celebren ininterrompudament des de 1970, tenen una durada d’una setmana i se’n fan tres durant l’estiu.

Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia d’aquest estiu són:

Del 22 al 27 de juliol,                       dirigida per Montserrat Lluveras

Del 29 de juliol al 3 d’agost,           dirigida per Albert Pàmies

Del 12 al 17 d’agost,                        dirigida per Marc Díaz

A cadascuna de les Trobades hi ha instructors adjunts. La ponència d’enguany porta per títol El diumenge: anunci i cant de la Paraula, que impartiran M. Teresa Gamisans i Pau Prades.

El programa de les Trobades

En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. Tot i que es fa servir molt material del repertori montserratí –com el llibre “El diumenge a Montserrat”- també es treballaran peces del Cantoral Litúrgic Bàsic per tal d’oferir un repertori divers i que, un cop a les seves parròquies i comunitats, els animadors puguin fer servir el que més s’adapti a les seves necessitats. Amb tot, cal recordar que més que el repertori concret, el que realment és important és la manera de treballar-lo, el treball de la direcció, el treball vocal, el treball coral… Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. A les Trobades també s’hi imparteix una ponència de tema litúrgic i es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat. Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.

Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo tenir coneixements musicals o almenys preparar-s’hi.

Més informació i inscripcions a les Trobades: a través del telèfon 93 877 77 66 (G. Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 5 de juliol.

La pàgina web www.trobadesanimadorsdecant.cat és un espai pensat especialment per als animadors de cant per a la litúrgia. A través d’aquesta eina es pot obtenir tota la informació referent a les Trobades de l’estiu: dates, directors, currículums i un formulari per a la inscripció online. També informa de la XXXVIII Trobada General, que enguany serà els dies 19 i 20 d’octubre a la Parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona.

Última actualització: 27 març 2020