Scroll Top

Himne de Quaresma

Durant el temps de Quaresma, en acabar la missa dels diumenges, tothom és convidat a cantar aquest himne quaresmal.

Himne de quaresma
Himne de quaresma

Oh Déu, digneu-vos escoltar benigne
la veu del vostre poble penitent
que altra vegada del seu viure indigne
perdó us demana i prega confident.

És ara el temps que invita a penedir-nos,
el temps que ens preparà vostra bondat:
doneu-nos vostre ajut per deixondir-nos
i ésser ben lluny de tota malvestat.

Del vici impiadós els mísers llaços
desfer volem amb plor sincer i contrit;
fugint, Senyor, fugint dels vostres braços
espines hem trobat i amarg neguit.

Traieu d’error l’humana criatura
que amb vil pecat us ha clavat en creu;
si plora el pecador sa desventura
el vostre amor olida tot menyspreu.

En el deser, quaranta jorns expia,
pel cor mesquí, l’Anyell immaculat.
Visquem, germans, el temps que el cel envia
d’oració, dejuni i caritat.

Rebeu, oh Trinitat, la fe sincera
del vostre poble a l’hora quaresmal;
doneu-nos el perdó que el món espera
i un cor ben pur pel sagrament pasqual.
Amén.