Ús del programa de catalogació del fons bibliogràfic

Nom del projecte:

Ús del programa de catalogació del fons bibliogràfic de la Biblioteca de Montserrat que permet la seva integració al Catàleg Col·lectiu Unificat de Biblioteques de Catalunya (CCUB).

Àmbit d’activitat:

BIBLIOTECA

Descripció del projecte:

El fons bibliogràfic de la Biblioteca de Montserrat creix anualment en uns 3.000 títols, procedents d’adquisicions, intercanvis i de la pròpia activitat editorial de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, per la qual cosa requereix d’un suport informàtic que permeti l’adequada introducció de dades bibliogràfiques en el constant treball de catalogació, que s’aconsegueix amb l’ús del programari que utilitza la majoria de biblioteques universitàries del país.

La possibilitat d’utilitzar-lo és per mitjà de l’opció de lloguer anual a alguna de les universitats amb qui la Fundació manté acords de col·laboració.

Pressupost econòmic:

Finançament del cost anual de lloguer del programa de catalogació del fons bibliogràfic de la Biblioteca de Montserrat per a la seva integració al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) (cost del projecte: 4.500€/anual).

Origen del finançament: 

Pendent de finançament.

Altres projectes i pressupost econòmic:

  1. Participació en el finançament del cost de funcionament de la Biblioteca (cost total anual: 24.500€).
  2. Restauració i manteniment de manuscrits, incunables, etc.
  3. Edició d’un llibre sobre tresors de la Biblioteca (cost del projecte: 9.000€).
adminÚs del programa de catalogació del fons bibliogràfic