Ús del programa de catalogació del fons bibliogràfic

Nom del projecte:

Ús del programa de catalogació del fons bibliogràfic de la Biblioteca de Montserrat que permet la seva integració al Catàleg Col·lectiu Unificat de Biblioteques de Catalunya (CCUB).

Àmbit d’activitat:

BIBLIOTECA

Descripció del projecte:

El fons bibliogràfic de la Biblioteca de Montserrat creix anualment en uns 3.000 títols, procedents de donacions, intercanvis i de la pròpia activitat editorial de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, per la qual cosa requereix d’un suport informàtica que permeti l’adequada introducció de dades bibliogràfiques en el constant treball de catalogació, que s’aconsegueix amb l’ús del programari que utilitza la majoria de biblioteques universitàries del país.

La possibilitat d’utilitzar-lo és per mitjà de l’opció de lloguer anual a alguna de les universitats amb qui la Fundació manté acords de col·laboració.

Project de futur:

2019 i successius?

Pressupost econòmic:

5.000€/anual.

Origen del finançament:

Pendent de finançament.

adminÚs del programa de catalogació del fons bibliogràfic