Transmissió de Coneixement

L’Abadia de Montserrat com a gran centre de coneixement en els àmbits socials, humanístics i artístics, conseqüència del saber adquirit i transmès en el decurs dels segles pels membres de la Comunitat de monjos des de la seva institucionalització, aposta fermament per evitar que el saber humanístic esdevingui una cultura residual. Per això, facilita a la societat en general l’accés a aquest coneixement, mantenint en el millor estat possible els fons en què aquest se sustenta, així com organitzant activitats formatives i culturals en tots aquests àmbits dirigits a qui tingui interès en aprofundir-hi.

adminTransmissió de Coneixement