Exposicions temporals del Museu de Montserrat.

Nom del projecte:

Exposicions temporals del Museu de Montserrat.

Àmbit d’activitat:

MUSEU

Descripció del projecte:

Actualment el Museu està considerat com un dels referents museístics nacionals i més visitats del nostre país, amb una afluència de visites d’unes 180.000 persones a l’any i a part de la sala d’exposició permanent d’obres pictòriques i arqueològiques, disposa de dues sales destinades a les exposicions temporals.

Són dues sales complementàries a l’exposició permanent del Museu, on es presta especial atenció a l’art contemporani. Cada any es solen organitzar 4 exposicions temporals.

Pressupost econòmic:

  •  Patrocini d’una exposició temporal del Museu de Montserrat, amb una alta visibilitat anual per a l’entitat finançadora, en la documentació i difusió de l’exposició (import: 9.000€/exposició).

Origen del finançament:

Pendent de finançament. 

Altres projectes i pressupost econòmic:

  1.  Patrocini de l’Institut d’Art i Espiritualitat Sean Scully per realitzar les activitats obertes a la societat (cicle de conferències, concerts, meditacions a l’entorn de l’art i l’espiritualitat) (import: 10.000€ anuals).
  2. Projecte de millora de l’espai físic corresponent a l’entrada al Museu de Montserrat (2a fase), consistent en incorporar nous elements gràfics i visuals, la instal·lació d’una o més pantalles de vídeo i, sobretot, el reforç de la senyalització externa del Museu de Montserrat, amb elements com ara un logotip corpori que permeti una millor identificació de l’espai des de l’exterior, així com una millor il·luminació nocturna (cost previst: 38.720€ inclòs IVA).
adminExposicions temporals del Museu de Montserrat.