Scroll Top

Editorial publicacions de l’Abadia de Montserrat

Compta amb un ampli fons editorial i gaudeix d’una àmplia consolidació en el món de la difusió de la cultura i les humanitats. A més, és continuadora de la impremta sorgida a Montserrat a finals del segle XV, al servei de Montserrat i de la societat en el seu conjunt, dedicada a la difusió de la cultura catalana, independentment dels interessos merament comercials de l’edició.