Editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Nom del projecte:

Editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Àmbit d’activitat:

Editorial

Descripció del projecte:

Continuadora de la impremta sorgida a Montserrat l’any 1498, ha mantingut una activitat cultural pràcticament ininterrompuda, al servei de Montserrat i de la societat en el seu conjunt.

Compta amb un ampli fons editorial i gaudeix d’un important reconeixement en el món de la difusió de la cultura i les humanitats. Les principals matèries que abasta són: la història, l’art, l’assaig, els estudis de llengua i literatura, la religió, la música per a escoles, els cursos de català, l’excursionisme i el llibre infantil i juvenil.

A més de l’edició de llibres, també publica de forma periòdica, entre d’altres, les revistes Serra d’Or, Studia Monastica, Qüestions de Vida Cristiana i revistes infantils i juvenils.

Projectes de col·laboració:

  • Finançament de llibres i altres materials de difusió cultural.

Origen del finançament:

Pendent de finançament.

Altres projectes i pressupost econòmic:

  1. Col·laboracions publicitàries en les revistes de l’editorial.
  2. Adquisició de llibres i subscripció a les revistes, per a obsequiar com a regal a tercers.
Abadia de MontserratEditorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat