Arxiu de Fotografia de Montserrat

L’Arxiu Fotogràfic de Montserrat de més de 150 anys d’existència s’ha anat formant gradualment a partir dels negatius en plaques de vidre i de les còpies positives en paper que generava la vida familiar i pública de la Comunitat monàstica i del seu entorn, està format en l’actualitat per uns 15.000 negatius en plaques de vidre en bon estat de conservació i uns 100.000 negatius en blanc i negre i color. A més conté unes 500.000 còpies en paper ja sigui en blanc i negre com en color i un nombre indeterminat de diapositives.

adminArxiu de Fotografia de Montserrat