Escoltar és demostrar interès per l’altre

Escoltar és demostrar interès per l’altre, interessar-se per les seves coses. El qui és capaç d’un tal altruisme mostra que relativitza el seu propi jo per tal de fer cas a l’altre.

P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat

Sant Benet

Abadia de MontserratEscoltar és demostrar interès per l’altre