Scroll Top

Descobrim Montserrat: Els Misteris de Glòria del Rosari Monumental

En un vídeo anterior de la «Descobrim Montserrat» el G. Josep Galobart, arxiver del monestir de Montserrat, ens va explicar el primer misteri de Glòria. Ara és el torn dels quatre restants.

Última actualització: 22 gener 2021