Descobrim Montserrat: l’estació meteorològica de Montserrat

Els GG. Ramon Oranias i Frederic Fosalba ens expliquen, dins la sèrie Descobrim Montserrat, la història de l’estació meteorològica que hi ha dins del Monestir i quines dades es registren.

Última actualització: 20 juliol 2021

Abadia de MontserratDescobrim Montserrat: l’estació meteorològica de Montserrat