Confraria de la Mare de Déu de Montserrat

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat la formen tots els creients que, tenint com a punt de referència el Santuari de Montserrat, s’uneixen per encoratjar-se mútuament en el seu pelegrinatge cap a Déu.

És una comunió de pregària del Santuari: els monjos i els pelegrins que hi són presents encomanem a Déu els qui, de lluny estant, s’hi senten units.

L’objectiu de la Confraria

L’objectiu de la Confraria és estendre i facilitar la devoció a la Mare de Déu de Montserrat, amb la vinculació al Santuari i la creació de centres que, com autèntics petits santuaris, apropin l’amor que Déu manifesta a la seva Muntanya Santa a tots els fidels. Això es fa amb la pregària personal i, sobretot, amb l’organització de celebracions els dies que l’Església celebra la Mare de Déu, especialment les dues festes montserratines del 8 de setembre i del 27 d’abril.Cada any, el dissabte sobre el 27 d’abril, els confrares són invitats a pujar a Montserrat per a una celebració al Santuari, en la qual es donarà als nous confrares el recordatori i la medalla de la Confraria. Igualment, el dissabte sobre el 8 de setembre són invitats a venir a la celebració en record i sufragi dels confrares difunts.

La Confraria, doncs, té un centre principal, al santuari de Montserrat, i centres delegats, escampats per tot el món, els quals participen de la vida i la pregària de Montserrat. Per a ser confrare cal inscriure’s a qualsevol centre delegat o a Montserrat mateix. Els confrares no tenen obligacions determinades, però es recomana una vida activa de pregària. Per a facilitar-ho, el Santuari, la casa comuna de tots els confrares, proposarà materials per a la pregària personal o en grup. Es recomana molt vivament la participació als actes que la Confraria organitza en els centres delegats.

Missa solemne en sufragi dels confrares i dels oblats, dels Amics i dels Devots de Montserrat 2020

Benvolguts Confrares,

En aquest any tant incert a causa de la covid 19, encara que la festa de la Mare de Déu de Montserrat la vàreu poder celebrar unint-vos pels mitjans de comunicació a les celebracions del nostre santuari, per a molts la festa de la Nativitat de la Mare de Déu serà el dia que podreu fer el vostre apostolat venerant la Moreneta tot creant un clima de goig, de consol i d’esperança en els barris on residiu. Acabats els actes que tingueu programats per a questa festa us convidem, com cada any, a pujar a Montserrat en una trobada de pregària i de germanor.

El dissabte 19 de setembre, a les 11.00, a la Missa Conventual, presidia pel P. Abat Josep M. Soler, celebrarem, sota l’esguard de la Mare de Déu, la missa solemne en sufragi dels confrares difunts. Aquest any també ho farem pels oblats, pels amics i per tots els devots de Montserrat que ens han deixat a causa de la pandèmia. És per això que us demanem que ens feu arribar, si és el cas, el nom dels difunts des del setembre de l’any passat a fi de poder-los inscriure en el recordatori de la celebració on en farem memòria sentint-nos a prop dels seus familiars en aquests moments de dol i d’esperança forta.

Després de la Missa hi haurà un dinar de germanor. El preu del dinar serà de 12€. Acabat el dinar Mossèn Antoni Deulofeu, Consiliari de la Delegació de la Confraria a la Parròquia de Sant Pere de Terrassa, farà una conferència de caràcter històric del període dels anys de la guerra civil espanyola que ha volgut titular: Montserrat: custodiar en temps difícils, posant de relleu el compromís de fe i de país de molts cristians d’aleshores.

Per participar-hi, tant a la Missa Conventual com al dinar i a la conferència, confirmeu l’assistència al Centre de Coordinació Pastoral abans del 15 de setembre (per correu electrònic ccpastoral@santuari-montserrat.com, o bé per telèfon (93.877.77.66).

Units uns i altres en la fraternitat de la Confraria.
Als peus de la Moreneta

P. Joan M. Mayol, osb
Director de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat

Centre Delegat

Per a la creació d’un Centre Delegat, s’han de reunir algunes condicions:

  • Tenir una església o un altar dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, on la Confraria es pugui reunir i organitzar les seves celebracions, especialment per les dues festes montserratines.
  • Comptar amb l’autorització del bisbe diocesà, que ha de nomenar un consiliari per al centre.
  • El Document d’agregació a la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, signat i segellat pel P. Abat de Montserrat.
  • Inscripció de tots els confrares del Centre Delegat al registre general de la Confraria, que es conserva a Montserrat.
  • Cada Centre Delegat ha de redactar unes constitucions pròpies, que en regularan el funcionament a tots els nivells.
Com fer-se confrare

Com fer-se confrare únicament cal omplir la butlleta d’inscripció i portar-la al Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat o a qualsevol dels Centres Delegats de la Confraria, per tal d’inscriure el teu nom al registre dels confrares.

Més informació a ccpastoral@santuari-montserrat.com / 93 877 77 66 (ext. 1503).

adminConfradia de la Mare de Déu de Montserrat