Scroll Top

“Codi de bon govern” i “Balanç social 2020-2019” de la Fundació Montserrat 2025

La Fundació Abadia de Montserrat 2025 ha publicat recentment dos documents que donen transparència a la seva gestió i activitats.

El primer dels documents és el «Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió», amb aquest objectiu:

La Fundació Abadia de Montserrat 2025 estableix i adopta, a través d’aquest Codi de Bon Govern i bones pràctiques de gestió, el conjunt de normes d’actuació, principis ètics, regles i recomanacions que guien l’actuació dels membres del seu Patronat i dels seus treballadors en el desenvolupament de les seves funcions, per enfortir la seva gestió i el seu govern per a la consecució de les seves finalitats fundacionals.

A més, aquest document dona compliment a l’Ordre 152/2018, de 12 de setembre, per la que es determina el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments i obligacions de transparència i d’informació pública establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat d’aquesta tipologia d’entitats.

El segon document és el «Balanç social 2020-2019» que ofereix

Una eina de comunicació, de rendició de comptes i de mesura de l’impacte social, ambiental i de bon govern de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, front les seves persones beneficiàries, els seus benefactors i les administracions, amb la finalitat de justificar l’adequat compliment de les seves funcions i de difondre’n la seva activitat.

Tot i que la Fundació Abadia de Montserrat 2025 es considera de dimensió reduïda i no està obligada per llei a la publicació d’aquest segon document, ha decidit de forma voluntària publicar aquest balanç social, com a element de transparència i de rendiment de comptes que li permet mesurar el seu impacte social, ambiental i de bon govern.

Dins d’aquesta web, les persones interessades poden trobar més documentació que dona transparència a la Fundació Abadia de Montserrat 2025. També, les persones interessades en col·laborar poden realitzar els seus donatius a https://abadiamontserrat.cat/com-col-laborar/

Última actualització: 13 abril 2021