28 d’abril de 2021 – Dimecres IV de Pasqua

Fets dels Apòstols 12:24-13:5

Bernabé i Saule tornen a Jerusalem un cop acabada la missió; però l’Esperit Sant, mentre se celebra un acte litúrgic, inspira a la comunitat perquè aquesta els enviï a una nova missió; ens ho diu així: «L’Esperit Sant digué: “Consagreu-me Bernabé i Saule per dedicar-los a l’obra a la qual els crido.”» Sempre és important tenir ben present que no és un mateix qui escull anar a missionar, sinó que és enviat en nom de la comunitat inspirada per l’Esperit de Déu.

Senyor, envieu el vostre Esperit perquè arreu creixi la fe.

Abadia de Montserrat28 d’abril de 2021 – Dimecres IV de Pasqua

27 d’abril de 2021 – Dimarts. La Mare de Déu de Montserrat

Fets dels Apòstols 1:12-14

Després de l’Ascensió, el llibre dels Fets ens diu que: «Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents d’ells». ¿Ets conscient que el millor de la pregària és viure-la amb el mateix esperit que els apòstols i Maria, és a dir, tots i unànimement?

Maria, Mare, recordeu-m’ho sempre, quan jo pregui: que sigui amb tu i amb tots.

Abadia de Montserrat27 d’abril de 2021 – Dimarts. La Mare de Déu de Montserrat

26 d’abril de 2021 – Dilluns IV de Pasqua

Fets dels Apòstols 11:1-18

El relat d’avui ens diu que Pere descobreix per inspiració del Senyor que el missatge de la Bona Nova és obert a tothom, i això ho explica als qui en quedaven sorpresos per la seva actitud, fins al punt que, canviant d’actitud deien: «pel que veiem, Déu ha fet també als pagans la gràcia de poder-se convertir i d’obtenir la vida». Segurament que estàs integrat en un grup, quina actitud tens quan algú et demana d’entrar-hi i té una manera molt diferent de la teva?

Senyor, que amb les meves actituds i opinions no barri el pas a qui vulgui compartir amb mi la seva fe.

Abadia de Montserrat26 d’abril de 2021 – Dilluns IV de Pasqua

25 d’abril de 2021 – Diumenge IV de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:8-12

L’acció de Pere, després de l’experiència pasqual, sorprèn a molts; avui, després d’haver guarit un invàlid en nom de Jesús ressuscitat, situa la seva acció, als qui s’admiraven pel que havia fet, en la seva veritable significació. El text, ja ens avisa que el que diu és «inspirat per l’Esperit Sant», remarca al final: «La salvació no es troba en ningú més, perquè sota el cel, Déu no ha donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos». ¿Quan realitzem alguna cosa que “salva” algú, tenim molt present que ho fem en nom de Jesucrist?

Senyor, que no m’oblidi que sóc un instrument teu, inspirat per l’Esperit Sant.

Abadia de Montserrat25 d’abril de 2021 – Diumenge IV de Pasqua

24 d’abril de 2021 – Dissabte III de Pasqua

Fets dels Apòstols 9:31-42

Vet aquí un resum de la vida de l’Església primerenca: «L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.» ¿Avui l’Església viu així? Però potser seria millor preguntar-nos directament a nosaltres mateixos perquè formem part de l’Església. ¿Vivim en pau? ¿Creixem, construint-nos interiorment? ¿Som conscients de la presència de Déu? ¿Escoltem la veu de l’Esperit?

Senyor, que visquem amb l’esperit de les primeres comunitats cristianes.

Abadia de Montserrat24 d’abril de 2021 – Dissabte III de Pasqua

23 d’abril de 2021 – Divendres. Sant Jordi, Màrtirs

Apocalipsi 12:10-12a

La lectura de l’Apocalipsi ens diu que en la lluita contra la força del mal: «l’acusador dels nostres germans», ha estat vençut «per la sang de l’Anyell i pel testimoniatge» del… martiri dels germans, «ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort».

Senyor, que en el nostre país hi hagi homes i dones capaços de jugar-se la vida per causa de la seva fe; i si sóc jo l’escollit, doneu-me el coratge de ser fidel fins al final.

Abadia de Montserrat23 d’abril de 2021 – Divendres. Sant Jordi, Màrtirs

22 d’abril de 2021 – Dijous III de Pasqua

Fets dels Apòstols 8:26-40

Avui el text ens relata com el diaca Felip fa una catequesi a un home que està en recerca; un etíop busca el sentit de la vida a la Bíblia, i ens diu que la catequesi comença per on l’home li costa de comprendre. I continua la narració: «Aleshores Felip, començant per aquest punt de l’Escriptura, li va anunciar la Bona Nova de Jesús.» Vet aquí que, en poques paraules, ens ha dit en què consisteix el començament de la missió: es parteix per respondre a les preguntes que hom es fa, i des d’aquest punt, s’anuncia la Bona Nova.

Senyor, que sàpiga escoltar les veritables necessitats de l’home d’avui, i sigui capaç de transmetre el que ets per a mi.

Abadia de Montserrat22 d’abril de 2021 – Dijous III de Pasqua

21 d’abril de 2021 – Dimecres III de Pasqua

Fets dels Apòstols 8:1b-8

El relat dels Fets dels Apòstols avui ens diu: « Aquell dia començà una persecució violenta, i tots, fora dels apòstols, es dispersaren…». però aquesta dispersió, ens fa veure el relat, va ajudar a escampar la Paraula, i molts de la província de Samaria (recordeu que els evangelis ens diuen que no es feien amb els de Jerusalem) van creure. Vet aquí un fet dolent (la persecució) que ajuda a un fet bo (que arreu, fins els enemics, coneguin la Bona Nova). Ho has constatat alguna vegada això en la teva vida?

Senyor, que en els moments de foscor sàpiga veure la llum i viure amb esperança.

Abadia de Montserrat21 d’abril de 2021 – Dimecres III de Pasqua

20 d’abril de 2021 – Dimarts III de Pasqua

Fets dels Apòstols 7:51-8:1a

Si t’hi fixes bé, el martiri d’Esteve que ens és descrit avui, recorda la mateixa passió i mort de Jesús: els notables i els mestres de la Llei es corsequen de ràbia; es tapen les orelles (no volen escoltar); Esteve perdona: «Senyor, no els tingueu en compte aquest pecat»; i a l’hora de morir diu: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit.» Encara avui, com Esteve, hi ha qui mor per la causa de Jesús.

Senyor, que en els moments de dificultat per la teva causa, tingui el coratge de les persones com Esteve, i ho visqui fent en mi el memorial de la teva creu.

Abadia de Montserrat20 d’abril de 2021 – Dimarts III de Pasqua

19 d’abril de 2021 – Dilluns III de Pasqua

Fets dels Apòstols 6:8-15

A Esteve no poden vèncer-lo amb arguments de la fe, per això utilitzen l’engany: «…subornaren uns homes que diguessin que l’havien sentit blasfemar», de tal manera que tothom es posà en contra d’Esteve. A la fi del text d’avui ens diu: «Tots els del Sanedrí van veure la cara d’Esteve resplendent com un àngel? Coneixes persones que s’entusiasmen i t’entusiasmen quan parlen de Déu?

Senyor, feu-me veure la claror de la teva mirada

Abadia de Montserrat19 d’abril de 2021 – Dilluns III de Pasqua

18 d’abril de 2021 – Diumenge III de Pasqua

Fets dels Apòstols 3:13-15.17-19

Pere recorda els elements essencials de la fe en Jesús. Si ara t’ho preguntessin i et diguessin que no pots recitar el credo, ¿què diries? Però al final del text que llegim avui diu: «Penediu-vos i convertiu-vos». Pensa si per estar d’acord amb allò que creus et demana un canvi en la vida.

Senyor, vull viure d’acord amb la meva fe.

Abadia de Montserrat18 d’abril de 2021 – Diumenge III de Pasqua

17 d’abril de 2021 – Dissabte II de Pasqua

Fets dels Apòstols 6:1-7

Davant la queixa de la comunitat de procedència grega que creien que les seves viudes no eren degudament ateses, els apòstols busquen solucions que porten a l’ordenació de set diaques, per tal que es responsabilitzin de les coses pràctiques. Així, ens diu el relat d’avui: «Nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula». Als successors dels apòstols, els bisbes i capellans, els demanes el mateix, o d’altres coses, a més a més?

Senyor, que tots sapiguem trobar el nostre servei en el si de l’Església, i que ho sapiguem fer humilment i amb goig.

Abadia de Montserrat17 d’abril de 2021 – Dissabte II de Pasqua

16 d’abril de 2021 – Divendres II de Pasqua

Fets dels Apòstols 5:34-42

L’argument de Gamaliel al Sanedrí aconsellant d’anar en compte perquè, si l’acció dels apòstols era obra d’homes ja es dissoldria per ella mateixa, però que podria ser obra de Déu, convenç els membres del tribunal; malgrat això, els feren assotar, els prohibiren de parlar en nom de Jesús i els deixaren anar; i el text afegeix: «Els apòstols es retiraren…, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús». Avui, si algú et maltractés pel fet de ser cristià, n’estaries content? ¿Per què n’estaven contents els apòstols?

Senyor, que l’esperit de les benaurances estigui sempre viu en mi.

Abadia de Montserrat16 d’abril de 2021 – Divendres II de Pasqua

15 d’abril de 2021 – Dijous II de Pasqua

Fets dels Apòstols 5:27-33

El gran sacerdot retreu als apòstols de no fer cas d’allò que els havien manat; la resposta dels apòstols a aquesta desobediència és ben clara: «Obeir Déu és primer que obeir els homes».

Senyor, que sempre tingui la valentia de posar-ho en pràctica.

Abadia de Montserrat15 d’abril de 2021 – Dijous II de Pasqua

14 d’abril de 2021 – Dimecres II de Pasqua

Fets dels Apòstols 5:17-26

Amb la convicció plena que Jesús ha ressuscitat podem fer el mateix que l’àngel digué als apòstols: «Prediqueu al poble totes aquestes veritats de vida». Ho fas això? Què et falta?

Senyor, ensenya’m a ser apòstol.

Abadia de Montserrat14 d’abril de 2021 – Dimecres II de Pasqua

13 d’abril de 2021 – Dimarts II de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:32-37

El començament del text d’avui és un resum de com actuaven els primers cristians: «La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú». ¿Creus que avui els creients vivim d’aquesta manera? A què és degut?

Senyor, impregneu l’Església de l’esperit dels primers cristians.

Abadia de Montserrat13 d’abril de 2021 – Dimarts II de Pasqua

12 d’abril de 2021 – Dilluns II de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:23-31

Pere i Joan van coneixent que la predicació del misteri de la resurrecció de Jesús no és ben acceptat; més encara, és objecte de persecució. Aquest fet no els acovardeix, però es posen a les mans de Déu. Avui veiem el contingut de la seva pregària juntament amb tota la comunitat amb qui han compartit les seves trifulgues. Entre altres coses demanen al Senyor: «Vós, Senyor, que mireu com ara ens amenacen, concediu als vostres servents la valentia d’anunciar la vostra paraula…» ¿Què en fas del teu coratge a l’hora de donar testimoni de la teva fe?

Senyor, que l’entusiasme de la meva fe no trontolli.

Abadia de Montserrat12 d’abril de 2021 – Dilluns II de Pasqua

11 d’abril de 2021 – Diumenge II de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:32-35

Avui el llibre dels Fets dels Apòstols ens proposa un ideal de vida: «La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú» ¿Aquest és el teu ideal? ¿Quin és el teu ideal de vida, i per què?

Senyor que el meu ideal sigui coherent i en sintonia amb el Teu amor.

Abadia de Montserrat11 d’abril de 2021 – Diumenge II de Pasqua

10 d’abril de 2021 – Dissabte de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:13-21

Davant la força del seu testimoni, Pere i Joan són amenaçats. La resposta a les amenaces és ben clara: «Penseu vosaltres mateixos si davant Déu fóra just que us obeíssim a vosaltres més que no pas a ell. Nosaltres no podem deixar de dir el que hem vist i sentit.» Nosaltres que som membres de l’Església som successors de Pere i Joan, creus que hem fet com ells?;… no deixar de dir el que hem vist i sentit? I què hem vist i sentit?

Senyor, ajuda’m a ser coherent entre el que crec, el que dic, i el que visc.

Abadia de Montserrat10 d’abril de 2021 – Dissabte de Pasqua

9 d’abril de 2021 – Divendres de Pasqua

Fets dels Apòstols 4:1-12

La catequesi de Pere no és ben acollida pels principals de la ciutat, però Pere torna a donar testimoni de la seva fe en un ambient hostil i diu el que creu. ¿Som capaços de dir el contingut de la nostra fe, malgrat que l’ambient no sigui favorable?

Senyor, recorda’t dels qui no tremolen davant dels adversaris de la seva fe i, si jo m’hi trobo, que la por no m’engoleixi, sinó que m’il·lumini la convicció que visc en la veritat.

Abadia de Montserrat9 d’abril de 2021 – Divendres de Pasqua

8 d’abril de 2021 – Dijous de Pasqua

Fets dels Apòstols 3:11-26

Ahir vèiem com Pere guaria un invàlid; avui el llibre dels Fets dels Apòstols ens diu que, com a conseqüència d’aquest fet, Pere fa una catequesi als seus conciutadans. ¿Què ho fa que, nosaltres, quan hi ha un fet positiu, siguem tan discrets a comentar-lo en el nostre entorn?

Senyor, que el coratge de Pere sigui també el meu coratge.

Abadia de Montserrat8 d’abril de 2021 – Dijous de Pasqua

7 d’abril de 2021 – Dimecres de Pasqua

Fets dels Apòstols 3:1-10

Un home invàlid a la porta del temple demana caritat i Pere li respon: «No tinc plata ni or, però et dono el que tinc: En el nom de Jesucrist, el Natzarè, alça’t i camina». Davant del qui em demana, som capaços de donar en el nom de Jesús, o donem, quan ho fem, en el nostre propi nom? 

Senyor, que tot el bé que jo sigui capaç de fer doni testimoni que, en el fons, ets tu qui ho fas i jo només sóc un instrument.

Abadia de Montserrat7 d’abril de 2021 – Dimecres de Pasqua

6 d’abril de 2021 – Dimarts de Pasqua

Fets dels Apòstols 2:36-41

És impressionant de veure que quan Pere digué als jueus: «Tot el poble d’Israel ha de saber sense cap dubte que, aquest Jesús que, vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Senyor i Messies(…)es van penedir de tot cor». ¿Què ens falta a nosaltres per tenir la convicció de Pere i moure els cors a penedir-se? 

Senyor, si Pere és l’Església i jo sóc Església, dóna’m la convicció de Pere!

Abadia de Montserrat6 d’abril de 2021 – Dimarts de Pasqua

5 d’abril de 2021 – Dilluns de Pasqua

Fets dels Apòstols 2:14.22b-33

Els fets ens recorden el primer discurs de Pere. L’argumentació és per a demostrar que Jesús de Natzaret és viu, i cita David que, segons Pere, es referia a Jesús; diu: «Sempre tinc present el Senyor, amb ell a la dreta, mai no cauré. El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, fins el meu cos reposa confiat». 

És d’aquesta manera com jo visc l’esdeveniment de la Pasqua? Senyor, que el meu cor sigui una autèntica festa, ara i sempre.

Abadia de Montserrat5 d’abril de 2021 – Dilluns de Pasqua

4 d’abril de 2021 – Diumenge de Pasqua

Fets dels Apòstols 10:34a.37-43

Avui és la festa més gran de l’any litúrgic. Celebrem la resurrecció de Jesús. La primera lectura de l’Eucaristia ens recorda el que és essencial en la nostra fe. És Pere el qui subratlla el que és veritablement important. Amb Pere ho ha de fer tota l’Església, i per tant, cadascun de nosaltres. Seria molt bo que recordéssim de memòria el que Pere anuncia i que ell n’és testimoni; perquè també cadascú de nosaltres féssim com Pere. Pere es fa creïble. També nosaltres hem de ser creïbles. Però ho serem poc quan el nostre testimoniatge no és capaç d’explicar-ho des de l’experiència de la fe. Cal que primer pensem de què, en essència, haig de donar testimoni. Què és, en essència, el que jo visc des de la meva experiència de fe.

Senyor, vull viure el misteri del teu amor. Senyor, et demano ajuda: ensenya’m a agrair-t’ho.

Abadia de Montserrat4 d’abril de 2021 – Diumenge de Pasqua