V Jornades Universitàries de Cultura Humanista

Els evangelis apòcrifs. Origen, caràcter, valor

23 i 24 de març de 2007

La importància dels escrits apòcrifs ja havia estat valorada, fa més d’un segle, per comprendre els orígens del cristianisme. La vida i l’obra de Jesús van crear un abans i un després en la història del món grecoromà.
Però no tots els escrits tenen el mateix valor històric. Quin és el contingut i el significat dels evangelis apòcrifs?
Podeu trobar el programa sencer aquí.

adminV Jornades Universitàries de Cultura Humanista