II Jornades de Cultura Humanista

El segle XX: una herència pel futur

18 de setembre de 2018

En motiu dels 90 anys dels PP. Hilari Raguer i Pius-Ramon Tragan, es celebrà una jornada que volgué explorar la relació entre el passat segle XX, marcat per guerres terribles i per grans projectes de pau, i el present segle XXI que mira vers un futur difícil de preveure.
Ponents provinents d’Alemanya, Itàlia i Catalunya intentaren posar una mica de llum a totes les preguntes que anaren sorgint vers un futur realment incert.

Podeu trobar el programa sencer aquí.

adminII Jornades de Cultura Humanista