II Jornada d’Estudi sobre Cultura i Religions a la Mediterrània

Majoria i Minoria a la Mediterrània. Diàleg, convivència, tolerància, repressió i enfrontament

6 de juliol de 2018

Partint de l’estudi de la història, aquesta jornada es proposà veure des d’un punt de vista integrador la situació actual, fent notar els avanços i les mancances en aquest llarg camí de la convivència pacífica entre majories i minories a l’espai mediterrani.

Al llarg de la sessió es repassà el paper de les majories i minories al llarg de la història fins a veure l’evolució d’aquestes al nostre temps actual.

Podeu trobar el programa sencer aquí.

adminII Jornada d’Estudi sobre Cultura i Religions a la Mediterrània