9 febrer 2019 Dissabte IV He 13, 15-17.20-21

La carta als cristians Hebreus arriba a la seva fi i ens aconsella primerament: «Oferim a Déu, per Jesucrist, una acció de gràcies perpètua, fruit dels llavis que lloen el seu nom.»
Observa’t: els nostres llavis lloen el nom de Déu, o passem més temps demanant?
Senyor, gràcies pel do de la vida que m’has donat perquè així he conegut que estimaves a tothom.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin9 febrer 2019 Dissabte IV He 13, 15-17.20-21