Scroll Top

9 de gener de 2021 – Dissabte de la setmana II de Nadal

1 Joan 4:11-18

A vegades hi ha frases que aclareixen tant la pròpia vida que, són per elles mateixes, com una brúixola, però com passa amb les brúixoles cal saber interpretar-les bé. Diu així: «Un senyal per saber que estem en ell i ell en nosaltres és que ens ha fet el do de compartir el seu Esperit» Tu n’ets conscient? Com ho notes? Què notes? Saps que l’Església pensa que l’Esperit de Déu es manifesta en l’amor?

Senyor, m’has regalat el teu amor, que jo sàpiga ser-ne testimoni