8 setembre 2020 – Dimarts. El Naixement de la Mare de Déu

Miquees 5:1-4a

Avui que celebrem el naixement de la Mare de Déu, el text ens porta a centrar-nos en el seu Fill «de tu sortirà el qui ha de regir Israel.» I és que l’Església no ha volgut desvincular Maria, de la seva funció de Mare; però no una mare com una altra, sinó d’Aquell que reconeixem com la manifestació de Déu entre nosaltres. Avui mirem aquesta dona que apareix entre els homes i és portadora del do de Déu; el seu si esdevé l’arca de l’amor de Déu en la seva plenitud. Conscients d’aquest misteri «la resta dels germans tornarà cap al poble d’Israel», no hi haurà dispersió, sinó una crida a la unitat, perquè Maria és signe de la crida, en el si de l’Església, de la unitat de tots els creients.

Gràcies, Senyor, per aquest do tan gran que ens has regalat.

Abadia de Montserrat8 setembre 2020 – Dimarts. El Naixement de la Mare de Déu