Scroll Top

8 octubre 2020 – Dijous de la XXVII setmana

Gàlates 3:1-5

La qüestió que Pau posa als Gàlates avui encara és actual: «¿Com és que us heu deixat fascinar, després d’haver tingut davant els ulls la figura de Jesucrist clavat a la creu?» ¿Què passa a la nostra societat? ¿Què passa en el meu interior quan, coneixent la profunditat del significat de la Creu, em sedueixen altres coses que es troben a les antípodes del missatge i la missió de Jesús?

Senyor, et necessito: guia’m perquè no em desviï del teu amor.