8 març 2019 Divendres després de cendra Is 58, 1-9a

Isaïes posa en boca de Déu: «L’únic dejuni que jo aprecio és aquest. Deixa anar els qui has empresonat injustament, deslliga els qui tens sotmesos al jou, allibera els oprimits, fes miques els jous de tota mena». Quins són els meus jous?
Senyor, que els sàpiga veure.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin8 març 2019 Divendres després de cendra Is 58, 1-9a