8 febrer 2019 Divendres IV He 13, 1-8

Les recomanacions que avui se’ns fa tenen el to de dir-nos: recorda’t de l’altre quan et necessiti; i també ens diu: «Feu memòria dels qui us van guiar i us van anunciar la Paraula de Déu.» ¿Et recordes de qui et va començar a parlar de Déu? Per què creus que aconsella tenir-los present?
Senyor, que sigui fidel als ensenyaments dels meus pares en la fe.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin8 febrer 2019 Divendres IV He 13, 1-8