8 d’abril de 2021 – Dijous de Pasqua

Fets dels Apòstols 3:11-26

Ahir vèiem com Pere guaria un invàlid; avui el llibre dels Fets dels Apòstols ens diu que, com a conseqüència d’aquest fet, Pere fa una catequesi als seus conciutadans. ¿Què ho fa que, nosaltres, quan hi ha un fet positiu, siguem tan discrets a comentar-lo en el nostre entorn?

Senyor, que el coratge de Pere sigui també el meu coratge.

Abadia de Montserrat8 d’abril de 2021 – Dijous de Pasqua