7 octubre 2020 – Dimecres de la XXVII setmana

Gàlates 2:1-2.7-14

La predicació de Pau té dificultats; no tothom l’accepta perquè hi veuen contradiccions. Ell es veu obligat a defensar-se: «En una entrevista amb les persones reconegudes com a dirigents, vaig exposar la manera com predico als pagans la Bona Nova, per tenir la seguretat que tot el que havia fet, i encara faig, no va desencaminat». Això comportava un estil de fer les coses que alguns, a vegades, acceptaven; i, altres vegades, se n’avergonyien i dissimulaven. Pau no és acceptat públicament: vivim, actualment, aquesta mateixa experiència de no acceptació en alguns aspectes de la fe? ¿Què és allò que ho fa més blasmable?

Senyor, que no faci d’allò que hauria de ser flexible, quelcom de rígid; i, d’allò que és essencial, quelcom relatiu.

Abadia de Montserrat7 octubre 2020 – Dimecres de la XXVII setmana