7 novembre 2020 – Dissabte de la XXXI setmana

Filipencs 4:10-19

Pau sap que és «viure enmig de privacions». «Està avesat a tot: a menjar bé i a passar fam». Però té molt interès de dir als cristians de Filips que els està agraït per l’ajuda que acaba de rebre «ara que vivia en l’estretor». ¿Saps agrair quan t’han ajudat? Mira al teu voltant, ¿hi ha algú que necessita un cop de mà?

Senyor, que sempre sàpiga donar les gràcies als qui m’ajuden, i que quan a mi em toqui ajudar sàpiga ser humil.

Última actualització: 10 novembre 2020

Abadia de Montserrat7 novembre 2020 – Dissabte de la XXXI setmana