Scroll Top

7 maig 2023 Diumenge V pasqua (Ac 6, 1-7)

Avui, el fragment dels Fets dels Apòstols, ens recorda l’elecció de 7 diaques perquè s’encarreguin de l’atenció de les viudes de llengua grega que no eren ateses degudament. Més enllà de la presentació de la funció diaconal, se’ns està dient que, ja a les primeres comunitats, hi havia dificultats  en el tracte entre ells. La discriminació, sigui per motiu de sexe, cultura, estatus social, etc, enverina les relacions humanes, però molt més l’Església que hauria de saber acollir, amb els criteris de la justícia de Déu, a tothom. ¿En l’ambient on et mous, a l’Església, i a la societat civil, com es viu o es practica la justícia? I tu, què hi fas?

Senyor, necessito que infonguis en el meu cor el Teu Esperit, que sàpiga acollir i estimar tothom sense distincions.