7 de gener de 2021 – Dijous de la setmana II de Nadal

1 Joan 3:22 – 4:6

Hi ha criteris i criteris. Mirem què ens diu la carta de Joan: «Nosaltres som de Déu i els qui coneixen Déu ens escolten; els qui no són de Déu no ens volen escoltar.»

Ara bé, ¿la nostra vida “explica” a la societat que estimem Déu i estimem els nostres germans?

Senyor, que sempre sigui signe del teu Amor.

Abadia de Montserrat7 de gener de 2021 – Dijous de la setmana II de Nadal