Scroll Top

6 setembre 2022 Dimarts XXIII (1Co 6, 1-11)

A Pau li dol que quan hi ha conflictes entre dos membres de la comunitat siguin incapaços de dirimir-lo entre ells i es busqui algú de fora, no creient, perquè faci justícia: per això diu als corintis: «Abans d’arribar aquí, ¿per què no deixeu que us perjudiquin i ens desposseeixin?» Has viscut l’experiència d’haver-te barallat, discutit, fins arribar al trencament amb algú perquè et perjudicava? Consideres raonable, sensat, just, el que proposa Pau?

Senyor, si sóc objecte d’injustícies doneu-me la fortalesa de no ser rancorós.