6 març 2019 Dimecres de cendra Jl 2, 12-18

Per mitjà del profeta Joel, Déu ens envia un missatge ben clar: «Ara, convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor…. Esquinceu-vos el cor, i no els vestits!» Avui que comencem la quaresma, és l’hora d’anar al fons de la nostra vida, del cor com ens diu la lectura, i no quedar-nos en aspectes més superflus, com poden ser els vestits. La crida que se’ns fa no és per aparentar, sinó per transformar la nostra vida. Segons el teu punt de vista, en què ha de consistir convertir el cor i què seria esquinçar només els vestits?
Senyor, que aquests dies sàpiga obrir el meu cor al Teu cor.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin6 març 2019 Dimecres de cendra Jl 2, 12-18