Scroll Top

6 maig 2023 dissabte IV pasqua (Ac 13, 44-52)

S’acaba així el relat d’avui dels Fets dels Apòstols: «Els convertits de nou vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant», Visc feliç? Hi ha alegria en el meu cor?

Senyor, que la rutina diària no em faci oblidar que tu has mort i ressuscitat per a mi, i per als meus germans.