6 juliol 2019 Dissabte XIII Gn 27, 1-5.15-29

Aquestes dies, a vegades amb històries que sorprenen la nostra sensibilitat pel seu desenllaç, ens va mostrant com el camí de la història va evolucionant de tal manera que allò que en un moment determinat semblava lògic, canvia, per dir-ho així, la seva rutina; però el que és important és que els esdeveniments van transformant la història. El creient veu en aquests canvis la mà de Déu. Avui la història d’Esaú i de Jacob que eren bessons, ens parla d’un canvi cultural, d’un canvi en la manera de viure. Esaú, que és l’hereu, perd els drets de primogenitura per l’astúcia del seu germà; ens explica com Jacob, mentre Esaú va a la caça, ell, amb l’ajuda de la seva mare Rebeca, suplanta la personalitat del seu germà, i rep la benedicció del seu pare que el fa hereu del que entenem tots que serà el poble d’Israel. Jacob canviarà de nom per dir-se Israel. Independentment de la moralitat d’aquesta història, cal subratllar que vol explicar un canvi cultural. Esaú representa el caçador, Jacob representa el pastor, i per tant un progrés, ja que el pastor ja té un cert domini sobre els animals, diguem-ne sobre alguns animals, i per tant un canvi en la manera d’entendre la vida. ¿Davant els canvis que es van produint en la nostra societat, quina és l’actitud que tinc? ¿Quins són els criteris que utilitzo per acceptar o rebutjar allò que va apareixent en el meu entorn?
Senyor, féu que en la meva vida sàpiga, en els canvis que s’aniran produint, trobar l’arrel de la fe i que mai no l’arrenqui del meu cor.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin6 juliol 2019 Dissabte XIII Gn 27, 1-5.15-29