6 febrer 2023 Dilluns V (Gn, 1, 1-19)

El primer que trobem quan obrim la Bíblia és el relat de la creació. Mirem el nostre voltant i fem l’exercici d’observar amb la mirada de Déu; digues, a poc a poc, i les vegades que calgui la resposta del salm responsorial: «Que s’alegri el Senyor contemplant el que ha fet.»

Abadia de Montserrat6 febrer 2023 Dilluns V (Gn, 1, 1-19)