6 de maig de 2021 – Dijous V de Pasqua

Fets dels Apòstols 15:7-21

Reunits en assemblea, ens conta el llibre dels Fets que discutien sobre la conveniència d’admetre com a germans els procedents del paganisme. Tant Pere com Jaume, Pau i Bernabé, exposaren els seus parers. Potser el resum d’allò que digueren són aquestes paraules de Pere: «La nostra fe ens diu que els uns i els altres ens hem de salvar només per la gràcia de Jesús, el Senyor.»

Gràcies Senyor perquè m’has escollit i així m’has salvat

Abadia de Montserrat6 de maig de 2021 – Dijous V de Pasqua