Scroll Top

6 de desembre de 2020 – Diumenge II d’Advent

Isaïes 40:1-5.9-11

La invitació que ens fa Isaïes és un compromís per a la nostra vida: «Obriu en el desert una ruta al Senyor». Perquè si som capaços de fer-ho, ens diu que: «Llavors apareixerà la glòria del Senyor i la veurà tothom alhora». ¿Què creus que has de fer per obrir el camí de Déu?

Senyor, que el teu esperit m’inspiri el que haig de fer, perquè tothom vegi la Teva glòria.