55a renovació de la flama de la llengua catalana — galeria fotogràfica

Acte de renovació de la flama de la llengua catalana a Montserrat.


Fotografies de Pere Grima.

Última actualització: 25 febrer 2024

Abadia de Montserrat55a renovació de la flama de la llengua catalana — galeria fotogràfica