5 setembre 2020 – Dissabte de la XXII setmana

1 Corintis 4:6b-15

Pau, de què està orgullós? Mira què diu als corintis: «En la vostra vida de cristians podríeu tenir tutors a milers, però no teniu molts pares: sóc jo qui, en anunciar-vos l’evangeli, us vaig engendrar en Jesucrist.» Pau se sent pare de la fe del corintis: qui és el teu pare en la fe?

Senyor, gràcies pel pare que m’heu donat.

Abadia de Montserrat5 setembre 2020 – Dissabte de la XXII setmana