5 març 2019 Dimarts VIII Sir 35, 1-15

El text d’avui et fa, en el fons, una pregunta: què li ofereixes al teu Déu? Una de les respostes que et proposa és aquesta: «donar al pobres és oferir-li una víctima d’acció de gràcies.»
Senyor, que la meva capacitat d’estimar t’honori.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin5 març 2019 Dimarts VIII Sir 35, 1-15