5 maig 2019 Diumenge III Pasqua Ac 5, 27b-32.40b-41

Hi ha un nucli d’idees fonamental, que no desapareix mai, quan els apòstols han de fer la seva professió de fe, cada vegada que prediquen o són interrogats per un tribunal; avui el tenim especialment resumit: «El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo al patíbul». ¿Quin seria per a tu el nucli fonamental de la fe? Però, el que diries, penses que tothom t’ho entendria?
Senyor, que el teu Esperit il·lumini la meva intel·ligència, perquè sigui sempre la teva força la que faci obrir els enteniments.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin5 maig 2019 Diumenge III Pasqua Ac 5, 27b-32.40b-41