5 juliol 2019 Divendres XIII Gn 23, 1-4.19; 24, 1-8.62-67

Abraham enterra dignament la seva esposa i es preocupa perquè el seu fill Isaac prengui per esposa una persona que tingui els mateixos valors creients d’on és originari ell mateix; confia aquesta tasca de recerca al servent més antic de casa seva. Aquest troba Rebeca, la dona que li convé a Isaac, i aquest la pren per esposa. És la continuïtat de la història de l’aliança que Déu va fer amb Abraham. De fet aquest compromís de Déu encara continua viu, amb tu, amb mi, amb tots els creients. N’ets conscient? ¿Com respons al compromís de Déu?
Senyor, que n’ets de bo, perdura eternament el teu amor.

Última actualització: 2 setembre 2019

admin5 juliol 2019 Divendres XIII Gn 23, 1-4.19; 24, 1-8.62-67