4 maig 2019 Dissabte II Pasqua Ac 6, 1-7

Davant la queixa de la comunitat de procedència grega que creien que les seves viudes no eren degudament ateses, els apòstols busquen solucions que porten a l’ordenació de set diaques, per tal que es responsabilitzin de les coses pràctiques. Així, ens diu el relat d’avui: «Nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula». Als successors dels apòstols, els bisbes i capellans, els demanes el mateix, o d’altres coses, a més a més?
Senyor, que tots sapiguem trobar el nostre servei en el si de l’Església, i que ho sapiguem fer humilment i amb goig.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin4 maig 2019 Dissabte II Pasqua Ac 6, 1-7