4 desembre 2022 Diumenge II d’advent (Is 11, 1-10)

¿Per què desitgem que l’Esperit del Senyor reposi sobre tots els homes?, perquè volem que allò que anuncia el profeta Isaïes també avui sigui la veritat per a tothom: «No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir; farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país». ¿Què fas perquè l’Esperit de Senyor reposi sobre teu?

Senyor, que dintre meu hi hagi pau, que dintre meu trobi l’equilibri, que el meu cor conegui la teva justícia.

Abadia de Montserrat4 desembre 2022 Diumenge II d’advent (Is 11, 1-10)