Scroll Top

4 de gener de 2021 – Dilluns de la setmana II de Nadal

1 Joan 3:7-10

Aquí tenim una resposta a la pregunta d’ahir: «Qui no obra bé i no estima el seu germà no és fill de Déu. En això es veu ben clar quins són els fills de Déu i quins són els del diable».

Senyor, que vegi sempre, en aquest món tan competitiu, el camí de l’amor que obra sempre el bé.