29 juny 2019 Dissabte Sant Pere i Sant Pau Ac 12, 1-11

El llibre dels Fets ens conta avui que Herodes: «Féu matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan, i quan s’adonà que això era ben vist dels jueus, féu agafar també Pere.» Però el Senyor va enviar el seu àngel per alliberar-lo. Al llarg de la història sempre hi ha hagut poderosos que han volgut emmordassar l’Església. Pere i els seus successors en són els caps visibles. Quan l’Església ha viscut plenament lliure de qualsevol pressió ha pogut anunciar la Bona Nova. ¿Com consideres que, aquí i avui, viu l’Església?
Senyor, que sapiguem viure la llibertat servint la Paraula.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin29 juny 2019 Dissabte Sant Pere i Sant Pau Ac 12, 1-11