Scroll Top

29 d’abril de 2021 – Dijous IV de Pasqua

Fets dels Apòstols 13:13-25

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols ens diu que Pau i els seus companys van iniciar un viatge per fer créixer la Bona Nova; en «dissabte entraren a la sinagoga…Acabada la lectura de la Llei i dels Profetes….els invitaren a parlar». Així ho va fer Pau, amb un discurs que recorda la història de la salvació. Si em toqués fer-ho a mi, què hi diria? De què sóc testimoni?

Senyor, que no ens oblidem mai de l’amor que ens teniu.