Scroll Top

29 d’abril 2020 Dimecres III de Pasqua Ac 8, 1b-8

El relat dels Fets dels Apòstols avui ens diu: « Aquell dia començà una persecució violenta, i tots, fora dels apòstols, es dispersaren…». però aquesta dispersió, ens fa veure el relat, va ajudar a escampar la Paraula, i molts de la província de Samaria (recordeu que els evangelis ens diuen que no es feien amb els de Jerusalem) van creure. Vet aquí un fet dolent (la persecució) que ajuda a un fet bo (que arreu, fins els enemics, coneguin la Bona Nova). Ho has constatat alguna vegada això en la teva vida?

Senyor, que en els moments de foscor sàpiga veure la llum i viure amb esperança.