28 maig 2019 Dimarts VI Pasqua Ac 16, 22-34

Pau i Siles són maltractats i empresonats, però lluny de desanimar-se, dins mateix de la presó «Pau i Siles pregaven i cantaven himnes i els presos se’ls escoltaven». Un esde-veniment molt fort, el llibre dels Fets del Apòstols parla «d’un gran terratrèmol» va obrir les portes de la presó i l’escarceller pensant que s’havien escapat es volia llevar la vida. La intervenció de Pau li obre les portes de la pràctica de la fe quan li diu: «Creieu en Jesús el Senyor, tu i tota la teva família, i us salvareu». Al llarg dels Fets dels Apòstols són constants els testimoniatges de conversió, gràcies a la intervenció decidida de Pau i dels seus acompanyants. Avui dia què hauria de tenir el nostre testimoniatge per tenir una eficàcia semblant a la predicació de Pau?
Senyor, que la meva cara transmeti serenor; el meu gest, joia; la meva paraula convenciment; el meu cos, humilitat; la meva vida, felicitat.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin28 maig 2019 Dimarts VI Pasqua Ac 16, 22-34