28 gener 2023 Dissabte III (He 11, 1-2.8-19)

El text d’avui subratlla la figura d’Abraham, i ens va desgranant tots els aspectes que podem admirar d’aquest personatge; abans de fer-ho en cadascun d’ells comença sempre amb aquestes paraules: «Gràcies a la fe…» Però, perquè no hi hagi dubtes pel que podem entendre per fe, diu això: «Creure és posseir anticipadament els béns que esperem, és conèixer per endavant allò que encara no veiem…»

Doncs bé, prenguem per model Abraham i contestem-nos què posseïm anticipadament, què coneixem per endavant.

Senyor, que sempre sigui conscient que em posseeixes: sóc teu i Tu m’ho dónes tot.

Abadia de Montserrat28 gener 2023 Dissabte III (He 11, 1-2.8-19)